Utrymmen

Österbottniska Delegationen har bestämt att alla festarrangörer skall fylla i en festanmälan.

Läs också reglementet för nationsutrymmena. För utrymmenas begränsade uthyrning till utomstående ansvarar:

Ginge Wiklund
ginge@botta.fi
p. 050-5908067