Denna blankett ska fyllas i av ansvarspersonen för tillställningen.
Arrangör
Ansvarsperson
Evenemanget
Säkerhet
Städning
Uppgifterna på denna blankett förmedlas även till husstiftelsens ombudsman.
Reglemente för nationsutrymmena