Historia

Henrik Gabriel Porthan (1739-1804)

De österbottniska nationerna Etelä-Pohjalainen Osakunta, Pohjois-Pohjalainen Osakunta och Vasa Nation är organisationer för studenter från före detta Lapplands, Uleåborgs och Vasa län. Även studenter från andra orter kan ansöka om medlemskap.

De österbottniska nationernas historia sträcker sig ända till 1643 då den odelade österbottniska nationen, de tre nuvarande österbottniska nationernas föregångare, för första gången nämndes i ett protokoll vid konsistoriet på akademien i Åbo (Helsingfors universitets föregångare).

En av den österbottniska nationens mest framträdande personer under Åbotiden var Henrik Gabriel Porthan, som bland annat var nationens kurator och inspektor. De österbottniska nationerna har varje år sedan 1839 firat Porthanfesten till hans ära.

Flytt från Åbo till Helsingfors

Nationerna grundades vid akademien i Åbo för att hålla det oroliga studentlivet under uppsikt. Nationerna övervakades av professorer som universitetet utsåg, så kallade inspektorer. Efter Åbo brand 1828 flyttade nationerna med universitet till Helsingfors. I Helsingfors var nationerna verksamma i hyresbyggnader ända tills nationshuset färdigställdes 1870.

Österbottningarna skaffar ett hus

De österbottniska studenterna ville ha ett ställe där de kunde umgås för sig själva. Dessutom vill man ha ett ställe där nationens bibliotek och konstsamling skulle få en värdig plats.

En kväll i november 1903 då en grupp österbottniska studenter hade samlats för att umgås föreslog magister Frans Äimä en penninginsamling och redan samma kväll insamlades 150 mark. På ett nationsmöte samma höst grundades sedermera en fond för ett österbottniskt nationshus.

De österbottniska nationerna och Ostrobotnia föds

Vid den här tiden började den odelade österbottniska nationen falla sönder. Splittrad syn på dagspolitiken och ständiga språkstrider delade nationen. Planerna på att skaffa ett hus lades på is men glömdes inte fullständigt. Delningskommittén hade nämligen i uppgift att hitta en lämplig tomt för ett gemensamt nationshus.

Platsen hittades alldeles i utkanten av dåtidens Helsingfors, mellan Arkadiabacken och Nationalmuseet. Den oansenliga tomten, vid tidpunkten en kålodling, köptes 1911 och kostade 41 000 mark. En arkitekttävling ordnades redan 1910 och arkitekten W.G. Palmqvist vann alla tre priser. Huset byggdes fort och invigdes i samband med Porthanfesten den 11 november 1912.

Åren går

Då huset färdigställdes fick alla tre nationer lokaler runt festsalen i andra våningen. Av ekonomiska skäl hyrdes husets övriga fem våningar ut. Under årens lopp har utrymmesbehovet förändrats. År 1928 grundades till exempel ett österbottniskt studentboende på tredje våningen. Nationslokalerna har också vandrat från våning till våning och återfinns numera på femte våningen. Tredje och fjärde våningen hyrs ut och de två nedersta våningarna upptas av restaurangen.

Restaurangverksamhet

ManalaRestaurangen har drivits av såväl utomstående krögare som nationerna själva och har alltid varit en del av husets identitet. I nuläget är det nationsägda Botta Ab som driver restaurangen. Restaurangen på gatunivå, Manala, erbjuder god mat och stämning som sträcker sig ända in på morgonnatten. Ölkrogen med ingång från Museigatan, St Urhos Pub, har varit ett stamställe i Främre Tölö i över tjugo år. På andra våningen finns förutom festsalen också Jägar- Chydenius-, Snellmans- och Runebergskabinettet.

Manala har fått sitt namn från estniska studentnationen EÜS:s ölkällare Pörgu (Manala på finska).

Seppeleenlaskun yleisöä Porthanjuhlissa 1999

År 1914 höll jägarrörelsen sitt grundande möte i det rum som nu är Jägarrummet. I det här rummet hänger plaketter till minne av de som stupade i Vinter- och Fortsättningskriget. I samband med stora fester lägger nationerna ner en krans i Jägarrummet för att hedra gångna generationer.

Nationerna i dag

Då den odelade österbottniska nationen splittrades 1907 grundades Österbottniska Delegationen för att värna om dess minne.

Delegationen fungerar som de tre österbottniska nationernas samarbetsorgan. Bland annat sköter Delegationen det österbottniska galleriet som är en av vårt lands viktigaste kulturhistoriska porträttsamlingar. Dessutom erbjuder Delegationen sina medlemmar lägenheter, kurslitteratur och förmånlig studentlunch i husets restaurang.

I delegationens regi verkar samösterbottniska klubbar som erbjuder bland annat dans- kör- och idrottsverksamhet. Nationerna har också en gemensam tidning, Ostrobotnia. Österbottniska Delegationen ordnar även Porthanfesten, som är Helsingfors äldsta akademiska fest.

De österbottniska nationerna har också tagit sig an uppdraget att informera abiturienter i före detta Lapplands, Uleåborgs och Vasa län om studiemöjligheterna i Helsingfors. En aktiv seniorverksamhet visar att Ostrobotnia är ett hus som medlemmarna inte heller vill glömma efter att de blivit utexaminerade.