Österbottniska Delegationen (ÖD) verkar som samarbetsorgan för de österbottniska nationerna – EPO:s, PPO:s ja VN:s – i det samägda Ostrobotnia-huset i centrala Helsingfors. ÖD samlas till möten 1-2 gånger i månaden.

ÖD ordnar evenemang för alla medlemmar i de österbottniska nationerna och har också en aktiv klubbverksamhet. Därtill ansvara ÖD för de gemensamma nationsutrymmena och andra ärenden som är gemensamma för alla tre nationer.

ÖD ger ut tidningen Ostrobotnia två-fyra gånger i året och tidningen distribueras hem till medlemmar i de österbottniska nationerna. I huset finns ett bibliotek, där man kan låna både skönlitteratur och kurslitteratur. På första våningen i huset finns restaurangen Manala, som ägs av nationerna, där medlemmar kan äta förmånlig studentlunch på vardagarna. Bredvid Manala finns puben St. Urho’s Pub eller Urkki som den kallas till vardags.

De österbottniska nationerna har tillsammans ca 340 bostadsplatser i Helsingfors. Porthan-festen är Helsingfors äldsta akademiska fest och den ordnas årligen kring 9.11, som är ÖD:s årsdag.

Senaste meddelanden

Ta kontakt

Om du vill ha kontakt med med delegationen, hittar du kontaktuppgifter under fliken funktionärer. Om ditt ärende rör hyra eller lån av utrymmen, läs under fliken utrymmen. Du kan nå alla medlemmar i ÖD på en gång genom att skicka e-post till p-v@helsinki.fi.

Hålla dig med i Österbottniska Delegationens grupp i Facebook.

© Copyright – Pohjalainen valtuuskunta – Österbottniska delegationen