Bibliotek

Öppethållningstider

Facebook-sidan

Välkommen till Ostrobotnias bibliotek!

I Ostrobotnias bibliotek finns många kursböcker, särskilt för grund- och ämnesstudier, romaner och seriealbum. Det går också att söka böcker via LibraryThing.

Vi tar emot önskemål för anskaffning av nya böcker under dejoureringstiderna. De går också att skicka dina önskemål med e-post till pv-kirjasto@helsinki.fi. Önskemålen förverkligas enligt resurser, eftersom just med hjälp av dem kan biblioteket utvecklas för att bättre motsvara nationsmedlemmars behov.

Du kan kontakta bibliotekarien på pv-kirjasto@helsinki.fi.