Bostäder

Information om nationernas bostäder fås via ÖD:s KÄMPPÄ-sida. Där kan du bekanta dig med sökinstruktionerna och ansöka om lägenheten i nästa sökomgång!.

Om andra möjligheter till bostäder för medlemmar av Vasa nation kan du läsa mera på VN:s sidor.