Medlemmar, utskott och funktionärer 2021

Kuratorer

I Österbottniska Delegationen (ÖD) sitter kuratorerna från alla tre österbottniska nationer. Enligt gällande kutym väljs en av kuratorerna till ordförande och en annan till vice ordförande enligt ett årligen roterande system.

 • Ordförande
  Johanna Luoma-Lammi (EPO)
  epokuraattori(at)gmail.com
 • Vice ordförande
  Anni Haapalainen (PPO)
  ppo-q(at)helsinki.fi
 • Camilla Martin (VN)
  vnkurator(at)gmail.com

Österbottniska Delegationens ordinarie medlemmar och suppleanter

Varje österbottnisk nation väljer två ordinarie medlemmar och en första respektive andra suppleant till den Österbottniska Delegationen. Såväl de ordinarie medlemmarna som suppleanterna kallas och deltar i möten och i behandling av ärenden. Vid omröstningar har kuratorerna och de ordinarie medlemmarna rösträtt. Vid en ordinarie medlems frånvaro tillfaller rösträtten en suppleant.

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

 • Juha Ojala, ordinarie medlem
  ppo-pj(at)helsinki.fi
 • Lauri Kunnas, ordinarie medlem
  lauri.kunnas(at)helsinki.fi
 • Elina Puranen 1:a suppleant
  elina.puranen(at)outlook.com
 • Casper Enckell, 2:a suppleant
  casper.enckell(at)helsinki.fi

Etelä-Pohjalainen Osakunta

 • Sami Hasunen, ordinarie medlem
  epo-pj(at)helsinki.fi
 • Annika Lintala, ordinarie medlem
  johanna.rahnasto(at)kolumbus.fi
 • Otto Uusipaikka, 1:a suppleant
  otto.uusipaikka(at)helsinki.fi
 • Iida Pyykkönen, 2:a suppleant
  iida.pyykkonen(at)hotmail.com

Vasa nation

 • Julia Wik, ordinarie medlem
  julia.wik(at)helsinki.fi
 • Linda Sjoblom, ordinarie medlem
  linda.sjoblom(at)helsinki.fi
 • Lovisa Back, 1:a suppleant
  lovisa.back(at)helsinki.fi
 • Emil Rosendahl, 1:a suppleant
  rosendahl.emil(at)gmail.com

Inom Österbottniska delegationen finns följande utskott

Förvaltningsutskottet

 • Sami Hasunen (EPO)
 • Annika Lintala(EPO)
 • Julia Wik (VN)
 • Emil Rosendahl (VN)
 • Lauri Kunnas (PPO, pj/ordf.)
 • Juha Ojala (PPO)

Allmänna utskottet

 • Otto Uusipaikka (EPO, pj/ordf.)
 • Iida Pyykkönen (EPO)
 • Linda Sjöblom (VN)
 • Lovisa Back (VN)
 • Elina Puranen (PPO)
 • Casper Enckell (PPO)

Funktionärer

Sekreterare

Sekreteraren skriver protokoll på delegationens möten och ansvarar för post och utskick.

Kaisla Saartenoja (EPO)
kaisla.saartenoja(at)hotmail.com

ADB-ansvarig

ADB-ansvariga sköter om nationernas gemensamma ADB-system, som t.ex. nationernas server och nätförbindelse.

Joonas Suorsa (PPO)
Otto Uusipaikka (EPO)
pv-atk(at)helsinki.fi

Biblioteksansvarig

Biblioteksansvariga sköter om bibliotekets verksamhet och bokinförskaffningar.

Maisa Mattila (EPO)

Värdinna

Värdinnan sköter om serveringen på delegationens evenemang.

Teija Bräysy (EPO) & Paula Pekkala (PPO)

Informationsansvarig

Informationsansvariga ansvarar för den interna kommunikation inom ÖD, men även för att informera medlemmarna i de österbottniska nationerna om ÖD.

Emmi Keski-Nikkola (EPO)

Skattmästare

Skattmästaren betalar räkningar och ansvarar för bokföring och bokslut.

Jenni Aho (EPO)

Gallerist

Galleristen sköter om Österbottniska Delegationens galleri.

Jere Hasunen (EPO)
jere.hasunen(at)hotmail.com

Arkivarie

Arkivarien sköter om Österbottniska Delegationens arkiv.

Johanna Knaapi (EPO)

Miljöansvariga

Miljöansvariga sköter om delegationens miljöfrågor.

Erja Vaskivuori (EPO)

Bostadsansvariga

Varje nation har en egen bostadsansvarig som sköter om sin egen nations bostadskö. Mera information finns på KÄMPPÄ-bostadssidan.

 • Roosa Harju (EPO)
 • Lovisa Back (VN)
 • Aleksi Pikka (PPO)

Ostrobotnia-tidningen

Se tidningen egna sidor: Ostro.