Medlemmar, utskott och funktionärer 2018

Kuratorer

I Österbottniska Delegationen (ÖD) sitter kuratorerna från alla tre österbottniska nationer. Enligt gällande kutym väljs en av kuratorerna till ordförande och en annan till vice ordförande enligt ett årligen roterande system.

 • Ordförande
  Terhi Korpi (EPO)
  epo-q(at)helsinki.fi
 • Vice ordförande
  Elina Salmu (PPO)
  ppo-q(at)helsinki.fi
 • Azra Arnautovic (VN)
  vn-kurator(at)helsinki.fi

Österbottniska Delegationens ordinarie medlemmar och suppleanter

Varje österbottnisk nation väljer två ordinarie medlemmar och en första respektive andra suppleant till den Österbottniska Delegationen. Såväl de ordinarie medlemmarna som suppleanterna kallas och deltar i möten och i behandling av ärenden. Vid omröstningar har kuratorerna och de ordinarie medlemmarna rösträtt. Vid en ordinarie medlems frånvaro tillfaller rösträtten en suppleant.

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

 • Mikko Mäkelä, ordinarie medlem
  ppo-pj(at)helsinki.fi
 • Annagreta Sirén, ordinarie medlem
 • Iina Rahkola, 1:a suppleant
  iina.rahkola(at)helsinki.fi
 • Hanna-Maria Häkkilä, 2:a suppleant
  hanna-maria.hakkila(at)helsinki.fi

Etelä-Pohjalainen Osakunta

 • Tuuli Vähämäki, ordinarie medlem
  epo-pj(at)helsinki.fi
 • Johanna Rahnasto, ordinarie medlem
  johanna.rahnasto(at)kolumbus.fi
 • Ville Kukkola, 1:a suppleant
  ville.v.kukkola(at)helsinki.fi
 • Antton Luoma, 2:a suppleant
  antton.luoma(at)alumni.helsinki.fi

Vasa nation

 • Calle Koskela, ordinarie medlem
  vn-ordforande(at)helsinki.fi
 • Alexandra Lehtonen, ordinarie medlem
  alexandra.lehtonen(at)gmail.com
 • Cecilia Renvall, 1:a suppleant
  cecilia.renvall(at)gmail.com
 • Malin Nysand, 2:a suppleant
  mio_nysand(at)hotmail.com

Inom Österbottniska delegationen finns följande utskott

Förvaltningsutskottet

 • Tuuli Vähämäki (EPO, pj/ordf.)
 • Calle Koskela (VN)
 • Mikko Mäkelä (PPO)

Allmänna utskottet

 • Johanna Rahnasto (EPO, pj/ordf.)
 • Alexandra Lehtonen (VN)
 • Hanna-Maria Häkkilä (PPO)

Samarbetsutskottet

 • Iina Rahkola & Annagreta Sirén (PPO, pj/ordf.)
 • Malin Nysand (VN)
 • Ville Kukkola (EPO)

Inrednings- och draperiutskottet

 • Alexandra Lehtonen (VN, pj/ordf.)
 • Antton Luoma (EPO)
 • Annagreta Sirén (PPO)

Restaurangutskottet

 • Hanna-Maria Häkkilä (PPO, pj/ordf.)
 • Cecilia Renvall (VN)
 • Antton Luoma (EPO)

Biblioteksutskottet

 • Cecilia Renvall (VN, pj/ordf.)
 • Johanna Rahnasto (EPO)
 • Iina Rahkola (PPO)

Funktionärer

Sekreterare

Sekreteraren skriver protokoll på delegationens möten och ansvarar för post och utskick.

Antton Luoma (EPO)
antton.luoma(at)alumni.helsinki.fi

ADB-ansvarig

ADB-ansvariga sköter om nationernas gemensamma ADB-system, som t.ex. nationernas server och nätförbindelse.

Antti Pollari (PPO)
Mikko Mäkelä (PPO)
pv-atk(at)helsinki.fi

Biblioteksansvarig

Biblioteksansvariga sköter om bibliotekets verksamhet och bokinförskaffningar.

Aino Pesola (PPO)
aino.pesola(at)gmail.com

Jenni Aho(EPO)
jenni.aho(at)helsinki.fi

Värdinna

Värdinnan sköter om serveringen på delegationens evenemang.

Antti Pollari (PPO)

Annukka Rytky (PPO)

Informationsansvarig

Informationsansvariga ansvarar för den interna kommunikation inom ÖD, men även för att informera medlemmarna i de österbottniska nationerna om ÖD.

Suvi Alatalo (EPO)
suvijalatalo@hotmail.com

Skattmästare

Skattmästaren betalar räkningar och ansvarar för bokföring och bokslut.

Joonas Saarela (EPO)
joonas.saarela(at)aalto.fi

Gallerist

Galleristen sköter om Österbottniska Delegationens galleri.

Sten-Erik Tammemäe (EPO)
stenerik.tammemae(at)gmail.com

Arkivarie

Arkivarien sköter om Österbottniska Delegationens arkiv.

Sten-Erik Tammemäe (EPO)
stenerik.tammemae(at)gmail.com

Miljöansvariga

Miljöansvariga sköter om delegationens miljöfrågor.

Rosa Huhtamäki
rosa.huhtamaki(at)gmail.com

Bostadsansvariga

Varje nation har en egen bostadsansvarig som sköter om sin egen nations bostadskö. Mera information finns på KÄMPPÄ-bostadssidan.

 • Jutta Ristimäki (EPO)
 • Joakim  Byggmästare (VN)
 • Mari Harri (PPO)

Ostrobotnia-tidningen

Se tidningen egna sidor: Ostro.