Kontaktuppgifter

Post

Österbottniska Delegationen
Töölögatan 3 A 5. våningen
00100 Helsingfors

Mail

Om du vill nå alla medlemmar och funktionärer i ÖD kan du maila till e-postadressen p-v@helsinki.fi.

Österbottniska delegationens medlemmars och funktionärers kontaktuppgifter hittar du under fliken Funktionärer.

Konto

Österbottniska Delegationens kontonummer är FI13 1573 3000 0177 55  (Nordea)

Porthanfestens kontonummer är FI75 1470 3000 2054 04 (Nordea).