Kolla Fb för mera information!

 

Anmälningen har stängt förtidigt eftersom alla 84 platser blev fullsatt! Här är lite information om deltagare i festen. 84 anmälningarna innehåller:

 

3 festarrangörerna

1 värdinna

1 klubbisen

65 nationsmedlemmar

7 seniorer

12 gulnäbbar

44 från PPO

30 från EPO

10 från VN

och ytters 15 personer vem för –eller efternamn börjar med bokstav A!