Valiokunnat, toimikunnat ja virkailijat 2021

Kuraattorit

Pohjalaisessa Valtuuskunnassa istuvat kaikkien pohjalaisten osakuntien kuraattorit. Vallitsevan käytännön mukaan valtuuskunnan puheenjohtajaksi valitaan yksi kuraattoreista. Puheenjohtajavastuu kiertää osakunnissa vuorovuosittain.

 • Puheenjohtaja
  Anni Haapalainen (PPO)
  ppo-q(at)helsinki.fi
 • Varapuheenjohtaja
  Anni Haapalainen (PPO)
  ppo-q(at)helsinki.fi
 • Camilla Martin (VN)
  vnkurator(at)gmail.com

Pohjalaisen Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet

Jokainen pohjalainen osakunta valitsee Pohjalaiseen Valtuuskuntaan kaksi varsinaista jäsentä, sekä 1. ja 2. varajäsenen. Sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat valtuuskunnan kokouksiin ja asioiden käsittelyyn. Äänestystilanteessa äänioikeus on kuraattoreilla sekä varsinaisilla jäsenillä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt siirtyy äänioikeus varajäsenelle.

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

 • Juha Ojala, varsinainen jäsen
  ppo-pj(at)helsinki.fi
 • Lauri Kunnas, varsinainen jäsen
  lauri.kunnas(at)helsinki.fi
 • Elina Puranen, 1. varajäsen
  elina.puranen(at)outlook.com
 • Casper Enckell, 2. varajäsen
  casper.enckell(at)helsinki.fi

Etelä-Pohjalainen Osakunta

 • Sami Hasunen varsinainen jäsen
  epo-pj(at)helsinki.fi
 • Annika Lintala, varsinainen jäsen
  annikalintala(at)gmail.com
 • Otto Uusipaikka, 1. varajäsen
  otto.uusipaikka(at)helsinki.fi
 • Iida Pyykkönen, 2. varajäsen
  iida.pyykkonen(at)hotmail.com

Vasa nation

 • Julia Wik, ordinarie medlem
  julia.wik(at)helsinki.fi
 • Linda Sjoblom, ordinarie medlem
  linda.sjoblom(at)helsinki.fi
 • Lovisa Back, 1:a suppleant
  lovisa.back(at)helsinki.fi
 • Emil Rosendahl, 1:a suppleant
  rosendahl.emil(at)gmail.com

Valiokunnat ja toimikunnat

Hallintovaliokunta

 • Sami Hasunen (EPO)
 • Annika Lintala(EPO)
 • Julia Wik (VN)
 • Emil Rosendahl (VN)
 • Juha Ojala (PPO)
 • Lauri Kunnas (PPO)

Yleisvaliokunta

 • Otto Uusipaikka (EPO)
 • Iida Pyykkönen (EPO)
 • Linda Sjöblom (VN)
 • Lovisa Back (VN)
 • Elina Puranen (PPO)
 • Casper Enckell (PPO)

Virkailijat

Valiokuntien ja toimikuntien jäsenten lisäksi pohjalaisten yhteisiä asioita hoitavat valtuuskunnan virkailijat eri tehtävissään:

Sihteeri

Sihteeri pitää pöytäkirjaa valtuuskunnan kokouksissa sekä huolehtii valtuuskunnan kirjeenvaihdosta.

 • Kaisla Saartenoja (EPO)
  kaisla.saartenoja(at)hotmail.com

ATK-vastaava

ATK-vastaava vastaa osakuntien yhteisistä tietoteknisistä järjestelmistä, kuten esim. osakuntien virtuaalipalvelimesta, PV:n verkkosivujen teknisestä toteutuksesta ja nettiyhteyksistä.

 • Joonas Suorsa (PPO)
  pv-atk(at)helsinki.fi
 • Otto Uusipaikka (EPO)
  pv-atk(at)helsinki.fi

Kirjastovastaava

Kirjastovastaava hoitaa kirjaston toimintaa ja kirjahankintoja.

 • Maisa Mattila (EPO)

Emäntä

Emäntä hoitaa tarjoilut valtuuskunnan tapahtumissa

 • Teija Bräysy (EPO)
 • Paula Pekkala (PPO)

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava huolehtii PV:n sisäisestä tiedotuksesta, PV:n verkkosivujen sisällöstä sekä PV:n asioiden tiedottamisesta Pohjalaisten osakuntien jäsenille.

 • Emmi Keski-Nikkola (EPO)

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja maksaa valtuuskunnan laskut sekä tekee kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

 • Jenni Aho (EPO)

Galleristi

Galleristi huolehtii Pohjalaisen Valtuuskunnan galleriasta.

 • Jere Hasunen (EPO)
  jere.hasunen(at)hotmail.com

Ympäristövastaava

 • Erja Vaskivuori (EPO)

Arkistonhoitaja

 • Johanna Knaapi (EPO)

Asuntovastaavat

Jokaisen osakunnan oma asuntovastaava hallinnoi osakuntansa asuntojonoja. Katso lisätietoja KÄMPPÄ-asuntosivuilta.

 • Roosa Harju (EPO)
 • Lovisa Back (VN)
 • Aleksi Pikka (PPO)

Ostrobotnia-lehti

Katso lehden omalta sivulta: Ostro.