Dina rättigheter är inte tillräckliga för att utföra funktionen