Utflyttning

Nycklar:
Nycklarna returneras efter att slutstädningen har avslutats. Alla nycklar lämnas till fastighetsskötseln. Om du ger nycklarna direkt åt den nya hyresgästen, måste han/hon på din utflyttningsblankett bestyrka att han/hon fått nycklarna. I det här fallet är det också den nya hyresgästens uppgift att kontrollera att bostaden städats. Det är ändå bäst att nycklarna returneras direkt till fastighetsskötseln.

Slutstädning:
En bra slutstädning innehåller följande moment:

 • golvytorna dammsugs och torkas, eventuella fläckar putsas bort
 • köksmöbleerna torkas, fläckar putsas bort
 • spisen och ugnen tvättas, även ytan bakom spisen rengörs
 • ugnsplåtarna rengörs
 • kylskåpet och frysen töms, tvättas och avfrostas (lämna vitvarornas dörrar öppna och bryt strömmen)
 • badrummet tvättas grundligt med tvättmedel
 • golvbrunnen rengörs
 • eventuella fläckar avlägsnas från dörrar, dörrkarmar och väggar
 • garderoben och skåpen töms och rengörs
 • lägenheten vädras, men fönster och balkongdörrar får inte lämnas öppna om ingen är hemma i lägenheten

En dåligt utförs slutstädning kan leda till att garantisumman inte betalas ut eller till att hyresgästen erläggs en skild summa, eftersom bostaden då måste städas av utomstående.

Förråd:
Kom ihåg att tömma ditt förrådsutrymme då du flyttar ut. Skräp får inte lämnas i förrådet. För alla onödiga grejer till återvinning eller till skräpflaken på gården.

Utflyttningsanmälan: 
Då du flyttar ut ur bostaden, lämna ett meddelande om detta till fastighetsskötseln då du returnerar nycklarna. Då tas du bort från husets invånarlista. I Vallgård och Dammen returneras den blankett som satts i postlådan åt fastighetsskötaren Monto då nycklarna returneras. I övriga fall görs anmälan muntligen. I Parkstad sker den alltid muntligen.

Flyttanmälan:
En officiell flyttanmälan görs till befolkningsregistret senast en vecka efter flytten. Dina nya adressuppgifter uppdateras då på samma gång hos såväl Posten som befolkningsregistret. Läs mer på www.muuttoilmoitus.fi

Adressändring:
Gör adressändring till posten i god tid. Posten skickas automatiskt vidare till din nya adress i en månads tid, efter det är tjänsten avgiftsbelagd.

Många myndigheter (t.ex. banker, försäkringsbolag) får information om adressändringen direkt från befolkningsregistercentralen. Kom ihåg att anmäla om din adressändring även åt t.ex. tidningar, affärskedjor och föreningar.

Förutsätt inte, att den nya hyresgästen skickar vidare din post. Sköt din adressändring i tid!

Återbetalning av garantisumman: 
Garantisumman återbetalas i regel en månad efter flytten under följande villkor:

 • lägenheten har i samband med kontroller visat sig vara i god skick
 • ingen nötning utöver det vanliga har uppdagats
 • lägenheten är välstädad
 • alla hyror och övriga avgifter har betalts som sig bör

Ifall betalningar saknas, dras de av från garantisumman. Efter kontroller betalas garantisumman till det konto som anges på utflyttningsblanketten. Ifall problem uppstår beträffande lägenhetens skick eller återlämnandet av nycklarna, kontaktas hyresgäster och man kommer överens om fortsatta åtgärder.