Uppsägning av bostad

Hyresgästens uppsägningstid är en månad och räknas från och med kalendermånadens sista dag. Uppsägningen måste göras SKRIFTLIGEN.

Du kan skriva ut en uppsägningsblankett här bredvid eller skriva ett fritt formulerat uppsägningsmeddelande. Ur meddelandet bör framgå namn, socialsignum, adress, telefonnummer, den tidpunkt då bostaden kan hyras ut på nytt, datum och underskrift. I fråga om kompis- eller familjebostäder måste alla hyresgäster underteckna uppsägningsdokumentet.

För uppsägningsdokumentet till bostadsbyrån. Bostadssekreteraren dejourerar onsdagar kl. 18.00 - 19.30, leverera dokumentet personligen eller skicka det per post till adressen:

Österbottniska delegationen
Rautalampivägen 3 B, bottenvåningen
00550 HELSINGFORS