Problemsituationer

Nycklarna blev kvar i lägenheten:
- Ta kontakt med den goda vän som du anförtrott nyckeln åt.
- ELLER ring Fastighetsservice. Om dörren ska öppnas andra tider än
vardagar kl. 8-16, uppbärs en avgift.

Något är sönder i min bostad:
- Ta kontakt med Fastighetsservice.

Internet är ur funktion (i Vallgård):
- Ta kontakt med den som ansvarar för internet i ditt hus.
Kontaktuppgifterna finns på husets anslagstavla.

Den tidigare invånarens post kommer i postlådan:
- Posten föreslår följande åtgärder: Strecka över den felaktiga
adressen och för försändelsen till postens brevlåda eller närmaste
postkontor eller ge den åt brevbäraren.

Jag har inte haft ett fungerande förhållande på tio år:
- Det här är fel forum för sådana saker.

Jag har problem med att betala hyran:
- Ta kontakt med disponenten. Med honom kan man komma överens om
finansieringsarrangemang.

Grannen stör mig:
- Kom ihåg att du bor i en studentbostad.
- Berätta åt grannen att han/hon stör dig.
- Om svårigheterna fortgår, ta kontakt med disponenten.