Medlemskap

Nationernas medlemsavgift är 12 euro och den betalas varje läsår. Om du studerar vid Helsingfors universitet eller någon annan högskola i huvudstadsregionen och har österbottnisk bakgrund, kan du bli medlem i Vasa nation. Läs mer om medlemskapet på vasa.nation.fi.

De finskspråkiga, österbottniska nationernas webbsidor finns här: Etelä-Pohjalainen Osakunta, Pohjois-Pohjalainen Osakunta.