Hakusäännöt

Pohjalaisen Valtuuskunnan asuntolaohjesäännön määräysten mukaan menetellään pohjalaisten osakuntien jäsenien opiskelija-asuntojen hakumenettelyssä, asukkaiden valinnassa, asumisajasta päätettäessä ja asumisoikeuden tarkastamisessa.

TIIVISTELMÄ ASUNNONHAKUOHJEISTA:

Asuntojonoja päivitetään kolme kertaa vuodessa siten, että hakemusten viimeiset jättöpäivät ovat 15.3., 22.7. ja 15.11. Vapautuvat asunnot jaetaan laadittujen asuntojonojen mukaisessa järjestyksessä. Hakijan, joka ei ole saanut osakunnan asuntoa, on uusittava hakemuksensa vuosittain kevään asuntohaun yhteydessä.

Hakulomakkeet löytyvät erilliseltä sivulta HAKULOMAKKEET.

Hakemukseen tulee oheistaa yhtenä kappaleena seuraavat liitteet:

LIITE 1. Todistus osakunnan jäsenyydestä; maksukuitin kopio, valokopio opiskelijakortista, jossa on voimassa oleva osakuntatarra tai osakunnan virkailijan antama todistus. Jäsenyyden voi todistaa myös hakemusta jätettäessä esittämällä opiskelijakortin, jossa on voimassa oleva osakuntatarra.

LIITE 2.    Opintosuoritusote tai vastaava oppilaitoksen antama todistus. Myös sähköpostitse saatu opintorekisteriote käy. Rekisteriotteesta on ilmettävä opintojen suorituspäivämäärät. Opintonsa juuri aloittaneilta opiskelijoilta riittää todistus oppilaitokseen hyväksymisestä.

LIITE 3.    Verotustodistus viimeisimmästä suoritetusta verotuksesta. Kopio.
esimerkki veroehdotuksen mukana tulleesta verotustodistuksesta (lähde: vero.fi)

LIITE 4.    Kopio hakuhetkellä voimassaolevasta vuokrasopimuksesta.

(LIITE 5.)    Muut hakijan tarpeelliseksi katsomat asiakirjat, esim. irtisanomisilmoitus nykyisestä vuokra-asunnosta, palkkatodistus, todistus päättyvästä vuokrasopimuksesta, raskaustodistus, lääkärintodistus, virkatodistus, jossa näkyvät lapset tai selvitys muista asunnontarpeeseen vaikuttavista tekijöistä.

Kaikki asuntohakemuksen tiedot on pyydettäessä todistettava oikeaksi. Hakijalta voidaan tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä. Mikäli asuntohakemuksessa tai sen liitteissä annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi, mahdollinen vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. PUUTTEELLISIA hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteella:

    Pohjalainen Valtuuskunta
    Rautalammintie 3 B, pohjakerros
    00550 HELSINKI

Asuntojonot julkaistaan osakuntien virallisilla ilmoituskanavilla aina seitsemän arkipäivän kuluessa hakemusten viimeisestä jättöpäivästä. Jonojen etenemisestä saa lisätietoja parhaiten sähköpostitse pv­asuntosihteeri@helsinki.fi.

Asuntotarjoukset tehdään ensisijaisesti puhelimitse. Jos henkilöä ei tavoiteta, lähetetään tarjous sähköpostitse. Hakijan tulee ilmoittaa muutoksista yhteystiedoissaan.