Hakeminen

Domus Academican (solu)asuntoja voivat hakea vain Helsingin yliopistossa opiskelevat osakuntien jäsenet.

Hakijan on hakemusta jättäessään kuuluttava siihen osakuntaan, jonka asuntoa hän hakee. Edellä mainitusta poiketen asuntoja voivat elokuun haussa hakea myös fuksit ennen kirjautumistaan osakuntaan. Asuntoa hakiessa osakunnan jäsenmaksu tulee olla maksettu. Osakuntaan on kirjoittauduttava syyskuun loppuun mennessä.

Kaikkia asuntoja voi hakea yksin, kuitenkin siten, että etusijalla kaksioihin ja kolmioihin ovat hakijat, jotka ovat jättäneet hakemuksen kaverin kanssa.

Kimppa- ja perhehakemuksissa ainakin toisen tulee olla päätoiminen opiskelija ja osakunnan jäsen.

HAKUSÄÄNNÖT ja HAKULOMAKKEET

*Tarkemman ohjeen osakuntaan liittymisestä ja lukuvuosittaisen jäsenmaksun suorittamisesta löytää oman osakunnan nettisivuilta.

Etelä-Pohjalainen Osakunta, EPO
(kanta-alueena entinen Vaasan lääni)

Vasa nation, VN
(kanta-alueena ruotsinkielinen pohjanmaa)

Pohjois-Pohjalainen Osakunta, PPO
(kanta-alueena Oulun ja Lapin läänit)