FAQ

Svar på vanliga frågor:

Jag måste flytta ut ur min nuvarande bostad. Har ni en lägenhet att erbjuda mig från början av nästa månad? 
Det sannolika svaret är tyvärr nej. Man ansöker om våra bostäder tre gånger per år, i april, augusti och december. Då rangordnas ansökningarna och en bostadskö görs upp. Alla lediga bostäder delas ut enligt den befintliga kön. Det finns för närvarande en stor efterfrågan på enrummare.

Jag är på väg till Helsingfors för att sommarjobba/gå på prepkurs. Kan jag få en bostad? 
I huvudsak fördelas bostäderna mellan studerande som har studieplats i huvudstadsregionen. Under sommaren, mellan tiden 1.6 – 31.8, är det också möjligt att få hyra en sommarlägenhet. Detta sker vanligen via underhyreskontrakt. Du kan lämna en kort ”Sommarlägenhet önskas”-lapp åt bostadssekreteraren.

När returneras garantisumman? 
Kontonumret antecknas på utflyttningsblanketten. Om du har returnerat blanketten, lägenheten är välstädad och i gott skick och hyrorna är betalda, betalas garantisumman tillbaka inom en månad efter att du har flyttat ut. Vid dröjsmål, kontakta disponenten.

Var kan jag skaffa en bilplats till min nya Ferrari? 
Till husen hör ett visst antal bilplatser, av vilka en del reserverats för husets invånare och en del för gäster. En skild avgift uppbärs för bilplatserna. Avgiftens storlek varierar beroende på tillgång till motorvärme. Bilplatser kan reserveras via fastighetsskötaren Monto (Vallgård och Dammen) eller fastighetsskötaren Sami Alamaa (Parkstad).

När får jag betalningslappar för hyran? 
Betalningslapparna sätts i din postlåda ungefär en vecka efter att hyresavtalet har trätt i kraft. Bostadssekreteraren skickar hyresavtalet till disponenten, som gör upp en betalningsblankett med personligt referensnummer till dig.

FPA vill ha en T-blankett eller ett utdrag ur gårdsboken som bilaga till min ansökan studiestöd. Var får jag tag i en sådan? 
De som bor i våra lägenheter och studerar vid Helsingfors universitet behöver inte bifoga en T-blankett till ansökan om studiestöd. En kopia av hyresavtal och betald hyra räcker. 
Övriga studerande behöver dessutom T-blanketten eller ett utdrag ur gårdsboken om de vill lyfta bostadsbidrag. T-blanketten ifylls av fastighetsskötaren efter att du flyttat. Du kan be fastighetsskötaren om ett utdrag ur gårdsboken redan tidigare, men den kan lösas ut först då du har flyttat in.

Kan jag flytta tidigare?
Ja, OM den tidigare hyresgästen har flyttat och returnerat sina nycklar.

Vem bor i min framtida bostad just nu? 
Ifall han fått lov till det, ger bostadssekreteraren dig kontaktuppgifterna till den tidigare hyresgästen då du undertecknar hyresavtalet.