Boenderätt

Hej alla österbottniska hyresgäster!

I januari 2019 granskar vi hyresgästernas rätt att bo i våra hyreslägenheter. Förutsättningarna för fortsatt boenderätt är att du har skrivit in dig i Vasa nation, betalat nationens medlemsavgift för läsåret 2018-2019 och att du har studier som huvudsyssla.

Nationsmedlemskap granskas således genom att vi kontrollerar att alla hyresgäster skrivit in sig i nationen och betalat nationsavgiften för läsåret 2018-2019. Dessutom ska alla hyresgäst kunna uppvisa nationens läsårsdekal. Ifall du skrivit in dig och ännu inte hämtat din läsårsdekal från nationen, vänligen gör det genast! Endast kvitto på betald medlemsavgift räcker inte!

Vi granskar att du har studier som huvudsyssla genom att kontrollera hur många studiepoäng du som hyresgäst samlat ihop sedan senaste bostadsrättsgranskning. Studierna anses vara huvudsyssla ifall du uppnått minst 25 studiepoäng under det senaste läsåret eller alternativt 50 studiepoäng under de två senaste läsåren. Dessutom bör du kunna bevisa att du under läsåret är närvarande i den skola där du tänker genomföra dina studier under läsåret 2018-2019.

Om du under läsåret 2017-2018 uppnått mindre än 25 studiepoäng eller mindre än 50 studiepoäng under läsåren 2016-2018, så måste du ge en skriftlig utredning om orsaken till att dina studier framskridit så långsamt. Till utredningen ska du också bifoga ett skatteintyg från den senaste beskattningen (skatteår 2017).

I par-/familjebostäder bör åtminstone den ena hyresgästen uppfylla kraven för boenderätt under hela boendetiden.

Bostadsrätten i nationslägenheterna är 5 år. Nationsaktiva har möjlighet att förlänga sin bostadsrätt med 2 år.

Blanketten för granskning av bostadsrätt skall tillsammans med bilagor returneras till bostadssekreterarens kansli eller kansliets postlåda senast den 23.1.2019. Vid behov kan en ny skrivas ut från den länken här invid.
(Rautalampivägen 3B, bottenvåningen, 00550 Helsingfors eller i B-husets postlåda på nedre plan)

Om kraven för bostadsrätt ej uppfylls eller blanketten för granskning av bostadsrätt ej returneras inom utsatt tid, upphör din rätt att bo kvar.

Frågor som berör granskningen av bostadsrätt kan riktas både till nationens bostadsansvarige och till Österbottniska delegationens bostadssekreterare.