Alivuokraus

 

Asuntoja saa alivuokrata pätevästä syystä. Kopio alivuokrasopimuksesta tulee toimittaa asuntosihteerille. Katso yhteystiedot.

Osakunnan asunnossa asuva saa alivuokrata asuntonsa kesän ajaksi ulkopuoliselle.

Lukukausien aikana tapahtuvalle alivuokraukselle on tiukemmat säännöt. Alivuokralaisen tulee niin ikään täyttää osakuntien asunnoissa asukkaille asetetut ehdot. Hänen tulee siis olla opiskelija ja hänen tulisi kuulua osakuntaan. Alivuokrasopimuksen liitteenä tulee toimittaa alivuokralaisen opintosuoriteote (todistus opiskelusta) sekä todistus osakunnan jäsenyydestä (kuitti jäsenmaksusta).

Asunnon alivuokraaminen kuluttaa varsinaisen vuokralaisen asumisaikaa.

Asuntolaohjesäännön mukaisesti asunnon voi alivuokrata korkeintaan kahden lukukauden ajaksi. Alivuokraukselle tulee hakea Pohjalaiselta Valtuuskunnalta siunaus. Tämä tapahtuu lähettämällä asiasta ilmoitusluonteinen pyyntö asuntosihteerille.

Muista, että päävuokralaisena sinä olet vastuussa vuokranmaksusta. Alivuokralaiselta saat periä vuokraa korkeintaan saman verran kuin itse maksat. Bisneksen tekeminen on ehdottomasti kielletty. Jos asunto on kalustettu, voit sopia alivuokralaisen kanssa erillisestä kalustemaksusta. Sitä ei kuitenkaan saa sisällyttää vuokraan, vaan ne täytyy eritellä alivuokrasopimuksessa.

Takuumaksusta ei ole mitään sääntöä. Se on päävuokralaisen ja alivuokralaisen erikseen sovittava asia. Kuitenkin suosittelemme takuumaksun pyytämistä, esim. yhden kuun vuokran suuruista maksua.

Valmiita alivuokrasopimuspohjia löytyy useilta eri nettisivuilta mm. asumisenabc.fi. Voit käyttää valmista pohjaa tai kirjoittaa sopimuksen itse.