Ansökning

Domus Academicas bostäder kan endast sökas av nationsmedlemmar som studerar vid Helsingfors universitet.

Sökanden måste i det skede ansökan lämnas in tillhöra den nation, vars bostad han eller hon söker. Undantag från det som tidigare nämnts är att också gulnäbbar kan ansöka om bostad i ansökningsomgången i juli innan de skriver in sig i nationen. Vid ansökningstidpunkten ska nationens medlemsavgift vara betald. Gulnäbben bör skriva in sig i nationen senast i slutet av september.

Alla bostäder kan sökas av en ensam sökande, men till tvåor och treor prioriteras ändå sökande som lämnat in sin ansökan tillsammans med en kamrat.

Av dem som söker familje- eller kompisbostad måste åtminstone en uppfylla ovanstående krav.

ANSÖKNINGSDIREKTIV och ANSÖKNINGSBLANKETTER

* Närmare anvisningar om hur du blir medlem i en nation samt hur den årliga medlemsavgiften betalas hittar du på din nations hemsida.

Pohjois-Pohjalainen Osakunta, PPO
(kanta-alueena Oulun ja Lapin läänit)