Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand

Bostäder får hyras ut i andra hand om orsaken är god. En kopia av hyreskontraktet ska levereras åt bostadssekreteraren.
Se kontaktuppgifter.
Den som bor i en nationsbostad får hyra ut sin bostad i andra hand till en utomstående över sommaren.

Under terminen är reglerna för uthyrning i andra hand strängare. Underhyresgästen bör vara studerande och medlem av en österbottnisk nation. Underhyresgästen bör leverera ett bevis på medlemskap i nationen samt ett studieutdrag.

Bostäderna kan hyras ut i andra hand för högst två läsår. För att kunna hyra ut sin bostad i andra hand, måste man ha kommit överens om saken med bostadssekreteraren.

Kom ihåg att du som egentlig hyresgäst är ansvarig för betalning av hyran. Underhyresgästen får betala högst samma summa som du själv i månadshyra.

Om bostaden är möblerad, kan du komma överens om en speciell möbelavgift med underhyresgästen. Avgiften får inte ingå i hyran, utan måste specificeras separat i hyresavtalet.

Det finns inga regler om garantiavgifter, saken är upp till hyresgästen och underhyresgästen. Vi rekommenderar ändå att en summa som motsvarar t.ex. en månads hyra uppbärs i garantiavgift.