Valiokunnat, toimikunnat ja virkailijat 2019

Kuraattorit

Pohjalaisessa Valtuuskunnassa istuvat kaikkien pohjalaisten osakuntien kuraattorit. Vallitsevan käytännön mukaan valtuuskunnan puheenjohtajaksi valitaan yksi kuraattoreista. Puheenjohtajavastuu kiertää osakunnissa vuorovuosittain.

 • Puheenjohtaja
  Aleksi Kelloniemi (PPO)
  ppo-q(at)helsinki.fi
 • Varapuheenjohtaja
  Azra Arnautovic
  vn-kurator(at)helsinki.fi
 • Terhi Korpi (EPO)
  epo-q(at)helsinki.fi
 • vt. kuraattori Johanna Luoma-Lammi ajalla 24.3. – 31.7.

Pohjalaisen Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet

Jokainen pohjalainen osakunta valitsee Pohjalaiseen Valtuuskuntaan kaksi varsinaista jäsentä, sekä 1. ja 2. varajäsenen. Sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat valtuuskunnan kokouksiin ja asioiden käsittelyyn. Äänestystilanteessa äänioikeus on kuraattoreilla sekä varsinaisilla jäsenillä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt siirtyy äänioikeus varajäsenelle.

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

 • Annagreta Sirén, varsinainen jäsen
  ppo-pj(at)helsinki.fi
 • Mikko Mäkelä, varsinainen jäsen
 • Iina Rahkola, 1. varajäsen
  iina.rahkola(at)helsinki.fi
 • Laura Kontiainen, 2. varajäsen
  laura.kontiainen(at)helsinki.fi

Etelä-Pohjalainen Osakunta

 • Jenni Hunnakko, varsinainen jäsen
  epo-pj(at)helsinki.fi
 • Tuuli Vähämäki, varsinainen jäsen
  tuuli.vahamaki(at)helsinki.fi
 • Katriina Pitkänen, 1. varajäsen
  katriina.pitkanen(at)helsinki.fi
 • Johanna Rahnasto, 2. varajäsen
  johanna.rahnasto(at)kolumbus.fi

Vasa nation

 • Malin Nysand, ordinarie medlem
  vn-ordforande(at)helsinki.fi
 • Simon Nyman, ordinarie medlem
  simon.nyman(at)helsinki.fi
 • Louise Häggström, 1:a suppleant
  louise.haggstrom(at)helsinki.fi
 • Tanja Snickars, 1:a suppleant
  tanja.snickars(at)helsinki.fi

Valiokunnat ja toimikunnat

Hallintovaliokunta

 • Malin Nysand (VN, pj/ordf.)
 • Jenni Hunnakko (EPO)
 • Annagreta Sirén (PPO)

Yleisvaliokunta

 • Iina Rahkola (PPO, pj/ordf.)
 • Louise Häggström (VN)
 • Johanna Rahnasto (EPO)

Yhteistyötoimikunta

 • Tanja Snickars (VN, pj/ordf.)
 • Laura Kontiainen (PPO)
 • Katriina Pitkänen (EPO)

Sisustus- ja verhoilutoimikunta

 • Johanna Rahnasto (EPO, pj/ordf.)
 • Iina Rahkola (PPO)
 • Louise Häggström (VN)

Ravintolatoimikunta

 • Mikko Mäkelä (PPO, pj/ordf.)
 • Simon Nyman (VN)
 • Tuuli Vähämäki (EPO)

Kirjastotoimikunta

 • Tuuli Vähämäki (EPO, pj/ordf.)
 • Simon Nyman (VN)
 • Mikko Mäkelä (PPO)

Virkailijat

Valiokuntien ja toimikuntien jäsenten lisäksi pohjalaisten yhteisiä asioita hoitavat valtuuskunnan virkailijat eri tehtävissään:

Sihteeri

Sihteeri pitää pöytäkirjaa valtuuskunnan kokouksissa sekä huolehtii valtuuskunnan kirjeenvaihdosta.

Aino Pesola (PPO)

aino.pesola(at)aalto.fi

ATK-vastaava

ATK-vastaava vastaa osakuntien yhteisistä tietoteknisistä järjestelmistä, kuten esim. osakuntien virtuaalipalvelimesta, PV:n verkkosivujen teknisestä toteutuksesta ja nettiyhteyksistä.

Antti Pollari (PPO)
Mikko Mäkelä (PPO)
pv-atk(at)helsinki.fi

Kirjastovastaava

Kirjastovastaava hoitaa kirjaston toimintaa ja kirjahankintoja.

Aino Pesola (PPO)
aino.pesola(at)aalto.fi

Emäntä

Emäntä hoitaa tarjoilut valtuuskunnan tapahtumissa

Jenni Aho (EPO)

Mikko Mäkelä (PPO)

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava huolehtii PV:n sisäisestä tiedotuksesta, PV:n verkkosivujen sisällöstä sekä PV:n asioiden tiedottamisesta Pohjalaisten osakuntien jäsenille.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja maksaa valtuuskunnan laskut sekä tekee kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Laura Kontiainen (PPO)

Galleristi

Galleristi huolehtii Pohjalaisen Valtuuskunnan galleriasta.

Sten-Erik Tammemäe (EPO)
stenerik.tammemae(at)gmail.com

Liikuntavastaava

Samuel Haverinen (PPO)

Ympäristövastaava

Petra Kangas (EPO)

Asuntovastaavat

Jokaisen osakunnan oma asuntovastaava hallinnoi osakuntansa asuntojonoja. Katso lisätietoja KÄMPPÄ-asuntosivuilta.

 • Eveliina Puska (EPO)
 • N.N. (VN)
 • Helena Turpeinen (PPO)

Ostrobotnia-lehti

Katso lehden omalta sivulta: Ostro.